Nasze certyfikowane Biuro Rachunkowe oferuje pełen zakres obsługi Ksiąg rachunkowych i innych ewidencji księgowych, podatków, dokumentacji płacowej, ZUS, PFRON, GUS.

WSPARCIE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej i podatkowej przy zakładaniu firmy
 • Rejestracja firmy w sposób tradycyjny i internetowy
 • Wsparcie w załatwianiu formalności w urzędach
 • Obsługa w zakresie SODiR-PFRON właścicieli i pracowników z orzeczeniami niepełnosprawności
 • Pomoc i wsparcie w wypełnieniu wniosków o staże i dofinansowanie z Biura Pracy
 • Współpraca z biegłym rewidentem w zakresie audytów

USŁUGI KSIĘGOWE - obsługa wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na wielkość i formę prawną, fundacji i stowarzyszeń w zakresie:

 • Księga handlowa( opracowanie polityki rachunkowości i ZPK, prowadzenie księgi głównej, prowadzenie ewidencji VAT i środków trwałych, sporządzanie sprawozdań i deklaracji VAT, CIT, VAT-UE, sporządzanie bilansu i rachunków zysku i strat, dokumentów i uchwał do KRS)
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt, ewidencja, VAT
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Wysyłka wszystkich deklaracji
 • Przygotowywanie i wysyłka JPK
 • Rozliczanie PIT,CIT,VAT oraz pozostałe dokumenty
 • Korespondencja urzędowa w zakresie: US, ZUS, GUS
 • Wnioski o dofinansowanie z Urzędu  Pracy, staże, sprawozdawczość, GUS, PFRON
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Rozliczanie dostaw i nabyć z Krajami UE
 • Rozliczanie dostaw i nabyć z Krajami spoza UE

KADRY I PŁACE

 • Przygotowywanie list płac
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z ich elektroniczną wysyłką
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Wystawianie zaświadczeń na potrzeby klientów i ich pracowników
 • Przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
 • Wyliczanie rozliczeń na podatek dochodowy (PITY)
 • Przygotowywanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-4R, PIT-8a
 • Przygotowywanie deklaracji dla PFRON
 • Rozliczanie i składanie wniosków i deklaracji dla PFRON i SODiR

WSPARCIE BIZNESU

Istotnym faktem jest to, iż oprócz zagwarantowanej profesjonalnej obsługi księgowej współpracujemy również z gronem firm specjalizujących się w procesach zarządczych, doradczych oraz nadzorczych. Jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko rzetelną obsługę księgową ale i szereg działań związanych z prowadzeniem działalności, przez co klient może koncentrować swoje siły na najważniejszych celach firmy.

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z profesjonalnych usług naszych partnerów z zakresu:

Obługa prawna

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, a także spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, instytucji publicznych zapewniając im zawsze indywidualne podejście i wysoki standard opieki prawnej.

Usługi notarialne

Kancelaria Notarialna dokonuje wszelkich czynności wynikających z ustawy - Prawo o notariacie oraz odrębnych przepisów.

Usługi ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, ASS, ochrona prawna), osobowe (NNW i koszty leczenia), rolne (obowiązkowe i dobrowolne), majątkowe od ognia i zdarzeń losowych oraz od kradzieży, OC w życiu prywatnym oraz dla firm, ubezpieczenia na życie, OFE, ubezpieczenia grupowe i zdrowotne.

Serwis i zakup sprzętu komputerowego

Wsparcie informatyczne firm, serwis oraz sprzedaż sprzętu komputerowego.