Promocja „Nowy Klient”

Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów którzy zdecydują się na współpracę z nami co zostanie udokumentowane standardową umową.

Korzyści dla nowych Klientów:
50% ceny z oferty  przez 2 pierwsze miesiące trwania umowy

Promocja „Start”

Jest przeznaczona wyłącznie dla osób zaczynających działalność gospodarczą, które zdecydują się na współpracę z nami , co zostanie udokumentowaną standardową  umową.

Korzyści dla tych Klientów:
0,-zł za załatwienie spraw rejestracyjnych
0,-zł za reprezentację przed właściwymi miejscowo organami podatkowymi i ZUS w bieżących sprawach
0,-zł pierwszy miesiąc obsługi rachunkowej

50% ceny z oferty przez drugi miesiąc trwania umowy

Promocja: „Moje Biuro”

Jest przeznaczona wyłącznie dla aktualnych Klientów, którzy wskażą nas innej osobie jako Biuro godne polecenia i zaowocuje to zawarciem z tą osobą standardowej umowy.

Korzyści dla Klientów:
10% rabatu na usługi dla klienta polecającego nasze Biuro, przez 6 miesięcy współpracy